ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Τη μεγάλη σημασία του ιδιοκτησιακού των φαρμακείων αναγνωρίζει το ΣτΕ

Τη μεγάλη σημασία του ιδιοκτησιακού των φαρμακείων αναγνωρίζει το ΣτΕ

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Ως εξαιρετικά σημαντική για τα ιδιωτικά φαρμακεία της χώρας θεωρείται η παραπομπή από την πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου της αίτησης ακυρώσεως που άσκησε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος κατά  του π.δ/τος 64/2018 για το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων στη Μείζονα Ολομέλεια του Δικαστηρίου για την εκδίκασή της στις 5 Απριλίου του 2019.  Ο Δρ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου σε ενημερωτική επιστολή του προς τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «ο ορισμός της Μείζονος Ολομελείας του Δικαστηρίου για την εκδίκαση της υπόθεσης επιβεβαιώνει την ιδιαίτερη σπουδαιότητα των νομικών ζητημάτων που τίθενται με την υπόψη υπόθεση».

            Στη σχετική επιστολή ορισμού την οποία υπογράφει η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου και την οποία κοινοποιεί ο κ. Παπακωνσταντίνου προς τον ΠΦΣ αναφέρονται τα εξής:

 

Η Πρόεδρος

του Συμβουλίου της Επικρατείας

 

Ενόψει της αιτήσεως του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» περί ακυρώσεως του υπ’ αριθμ. 64/2018 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ Α’ 124/11.7.2018), εισάγει την πιο πάνω αίτηση, που υπάγεται στην αρμοδιότητα Τμήματος, στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, με μείζονα σύνθεση, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2, εδ. α’ και γ’, 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989, λόγω της όλως εξαιρετικής σπουδαιότητάς της.

Ορίζει δικάσιμο την 5η Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ., και εισηγήτρια τη Σύμβουλο λ. Όλγα Παπαδοπούλου.

Παραγγέλλει να ανακοινωθεί στον εισηγητή η δικογραφία και να κοινοποιηθεί αντίγραφο της αιτήσεως και αυτής της πράξεως στον ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ, με την παράκληση να διαβιβάσει μέσα σε 30 ημέρες, στον εισηγητή, απευθείας όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα, συνοπτική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και τα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ότι έγινε η κοινοποίηση στον αιτούντα ή ότι ο αιτών έλαβε γνώση του περιεχομένου των προσβαλλόμενων πράξεων. (Αθήνα, 12/11/2018)

 

Κυριάκος Θεοδοσιάδης: Επιβεβαιώνεται ότι η προσπάθεια μας δεν αφορά μία συντεχνιακή διεκδίκηση

 

Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Κυριάκος Θεοδοσιάδης σχολιάζοντας στο DailyPharmaNews την απόφαση της προέδρου του ΣτΕ να εξεταστεί η αίτηση ακυρώσεως που κατατέθηκε από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο από τη μείζονα ολομέλεια του δικαστηρίου στις 5 Απριλίου του 2019 σημείωσε ότι «η εκδίκαση από τη Μείζονα Ολομέλεια του ΣτΕ, επιβεβαιώνει την ιδιαίτερη σπουδαιότητα των νομικών ζητημάτων που τίθενται από το Προεδρικό αυτό Διάταγμα και των διατάξεών του φυσικά, όπως επίσης και τη σπουδαιότητά του για τη δημόσια υγεία, όπως την αναπτύξαμε με το υπόμνημά μας. Στη μείζονα ολομέλεια του ΣτΕ σπανιότατα παραπέμπονται υποθέσεις παρά μόνο όταν ο πρόεδρος του κρίνει ότι υπάρχει ιδιαίτερη βαρύτητα σε μία υπόθεση, όπως έκρινε στη συγκεκριμένη περίπτωση η κ. Σακελλαροπούλου. Αυτό επιβεβαιώνει εκείνο που χρόνια λέμε ότι δηλαδή η ρύθμιση των ζητημάτων σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία των φαρμακείων δεν είναι απλά μία συντεχνιακή διεκδίκηση ή αντιπαράθεση αλλά μία προσέγγιση η οποία άπτεται της δημόσιας υγείας, επηρεάζει τη δημόσια υγεία, έχει οδηγήσει και άλλοτε το ΣτΕ  με παλαιότερες αποφάσεις του αλλά και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια να καθορίσουν “γραμμή πλεύσης” καθώς εκτιμάται ότι το ζήτημα της φαρμακευτικής περίθαλψης είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της δημόσιας υγείας και χρειάζεται ιδιαίτερη προστασία, μέριμνα και θεσμοθέτηση διαδικασιών ώστε να μην υπάρχουν ζητήματα προβληματικά. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο ΣτΕ, γι’ αυτό άλλωστε προσφύγαμε και σε αυτό και πιστεύουμε ότι οι απόψεις μας θα δικαιωθούν».

Σε ό,τι αφορά τη συχνότητα προσφυγής για την εκδίκαση υποθέσεων στη Μείζονα Ολομέλεια του ΣτΕ ο κ. Θεοδοσιάδης ανέφερε ότι «σύμφωνα με την ενημέρωση που είχα από τη Νομική μας Ομάδα το 2017 δεν είχε παραπεμφθεί καμία υπόθεση στη Μείζονα Ολομέλεια, το 2018 παραπέμφθηκε μία και για το 2019 έχουν παραπεμφθεί δύο εκ των οποίων η μία είναι η δική μας, δηλαδή στα τρία αυτά χρόνια έχουν παραπεμφθεί στην Ολομέλεια μόνο τρεις υποθέσεις, η δική μας και άλλες δύο».